Tantárgy ismertető - Környezettan

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
RMKKT1KTTBRKKnincs2
Tematika
A környezettan tárgya. A környezeti elemek, rendszerek.
A környezetvédelem kialakulása, szerepe napjainkban.
A bioszféra, mint globális ökológiai rendszer
A légkör összetétele, szerkezete, a levegőszennyezés következményei, klímavédelem.
A hidroszféra globális környezeti jelentősége, használata és elszennyezése.
A talajok keletkezése, általános jellemzésük, alapvetőfunkcióik.
Alternatív energiaforrások, az energiafelhasználás hatékonysága.
Hulladékhelyzet, a fogyasztói társadalom sajátosságai.
A zaj és a rezgés jellemzői, hatásuk az emberi szervezetre és az épített környezetre. Sugárzások.
Irodalom
nincs