Tantárgy ismertető - Műszaki mechanika I

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
RMKME1GTTBRKKnincs4
Tematika
A statika alaptételei. Erővektor, erőpár. Síkbeli erőrendszerek. Súlypont, igénybevétel. Tartók és rácsos rúdszerkezetek. Szilárdságtani alapok: anyagtörvények, feszültségállapot, alakváltozás. Egyszerű és összetett igénybevételek, kihajlás. A pont és a merev test kinematikája. A relatív mozgások kinematikája.
Az anyagi pont kinetikája: alaptörvények és tételek. Szabad, kényszer- és relatív mozgás. A merev test kinetikája, a tehetetlenségi nyomaték. Álló tengely körüli forgás és síkmozgás.
Irodalom
  • Szabó Tibor: Mechanika I-II. (RKK jegyzet)
  • M. Csizmadia Béla, Nándori Ernő: „Mozgástan”, Mechanika mérnököknek, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,1997
  • Dr. Lajos Tamás. Az áramlástan alapjai 2004.