Tantárgy ismertető - Műszaki rajz és dokumentáció

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
RMKMR1GTLMRKKnincs6
Tematika
Térbeli alakzatok síkbeli ábrázolása.
Rajztechnika. A műszaki dokumentáció általános előírásai.
Műszaki ábrázolás, vetületek. Vonaltípusok, nézet, metszet és szelvény alkalmazása.
Jelképi és egyszerüsített ábrázolás.
Méretmegadás, méret-, alak- és helyzettűrések, felületi érdesség.
Szerkezetek és rendszerek rajzai.
Rajzolás és tervezés számítógéppel. A tervezés célja, szintjei és tartalma.
Irodalom
  • Dr. Patkó István: Mőszaki ábrázolás és gépszerkezetek, BMF RKK, 2001.
  • Dr. Kósa Csabáné- Dr. Horváth Sándor Jambrich Gyula - Dr. Kósa Csaba: Mőszaki dokumentáció, BMF KVK 2002.