Tantárgy ismertető - Műszaki rajz és dokumentáció

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
RMKMR1GTTBRKKnincs4
Tematika
Térbeli alakzatok síkbeli ábrázolása. Rajztechnika. A műszaki dokumentáció általános előírásai. Műszaki ábrázolás, vetületek. Vonaltípusok, nézet, metszet, szelvény alkalmazása. Jelképi és egyszerűsített ábrázolás. Méretmegadás, méret-, alak- és helyzettűrések, felületi érdesség.
Térszemlélet kialakítása térgeometriai feladatok szerkesztő megoldásainak ismertetésével, ábrázoló geometriai alapfeladatok segítségével.
Irodalom
  • Dr. Kósa Csabáné – Dr. Horváth Sándor – Jambrich Gyula – Dr. Kósa Csaba: Műszaki dokumentáció (BMF KVK, 2002)
  • Műszaki kommunikáció BMF BGK 3014 jegyzet
  • Pethes Endre: 222 ábr. geometriai feladat. (Műszaki Könyvkiadó)