Tantárgy ismertető - Szakmai környezetvédelem

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
RMKSK1GTNMRKKnincs3
Tematika
A tantárgy keretében áttekintjük a könnyűipari folyamatokat, a jellegzetes termékek teljes életciklu-sának elemzésével, kiemeljük a legfontosabb környezeti hatásokat (talaj, levegő és vízszennyezés, illetve zajvédelem) és azok következményeit.
Irodalom
  • ISO 14001: Environmental management systems – Specification with guidance for use
  • ISO 14031: Environmental management – Environmental performance evaluation –Guidelines
  • ISO 14040: Environmental management – Life cycle assessment – Principles and framework
  • DIN 33927: Environmental management – Use of life cycle assessment studies in marketing, advertising and public relations work
  • Nyomdavilág folyóirat