Tantárgy ismertető - Könnyűipari méréstechnika I.

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
RMTKM1TTLMRKKnincs4
Tematika
Könnyűipari mérések és vizsgálatok csoportosítása. Mennyiségek és egységek. Mérhető mennyiség, a mennyiségrendszer. Alapmennyiség, származtatott mennyiség. A mennyiség dimenziója. Egység dimenziójú mennyiség, dimenziótlan mennyiség. Koherens egység (mértékegység). Mérések. Metrológia, mérési elv. Mérési módszer Mérési eredmények. Értékmutatás. Korrigálatlan eredmény, korrigált eredmény, mérési pontosság. Megismételhetőség. Reprodukálhatóság. Mérési bizonytalanság. Mérési hiba, eltérés, relatív hiba, véletlen hiba, rendszeres hiba, korrekció, korrekciós tényez . Mérőeszközök. Mérőeszköz, átalakító, mérőlánc, mérőrendszer. Értékmutató, jelzőműszer, regisztráló eszköz, összegzőeszköz, integráló eszköz. Analóg mérőeszköz. Digitális mérőeszköz. Skála, Skála hosszúság, osztásköz, osztásérték Mérőeszközök jellemzői. Névleges tartomány, átfogás, névleges érték, mérési tartomány, határfeltételek, referencia feltételek. A műszerállandó. Érzékenység, érzéketlenségi küszöb, felbontóképesség, stabilitás. Etalonok. Nemzetközi etalon, országos etalon, elsődleges, másodlagos etalon, referenciaetalon. Anyagminta, hiteles anyagminta (etalon anyag) Mintavételezési technikák. Légállapot mérése. Hő mérsékletmérés Hőmérőidő állandói (gáz és folyadék halmazállapotú közegben). Időállandók grafikus meghatározása. I-X diagram. Légállapot változás követése az I-X diagramban. Egyéb légnedvességet meghatározó technikák. A szabványos légállapot. Tömegmérés technikái. A mérlegek. Lineáris sűrűség és területi sűrűség mérés technikái. Szakaszos és folyamatos, közvetett és közvetlen mérések. Vastagságmérési technikák.
Irodalom
nincs