Tantárgy ismertető - Könnyűipari méréstechnika II. (N)

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
RMTKM2TTLMRKKnincs4
Tematika
Viszkozitás mérés technikái.
Szilárdsági jellemz k meghatározása elemszálaknál, fonalaknál, lapszer testeknél. Vizsgálati
minták. Egyedi és kötegszakítás. Tép vizsgálat mintái Golyós szakítás. Kis sebesség és nagy
sebesség szakítások mintái. Szakítógépek (állandó nyújtási sebességgel, állandó terhelési
sebességgel, ingás szakítógépek.
Ismételt igénybevételek. Nyomó igénybevétel. Csavaró igénybevétel. Hajlékonyságmérés
technikái.
Súrlódási tényez mérése. Statikus és dinamikus súrlódási tényez . Fonalak súrlódási
tényez inek mérése. Kelmék súrlódási tényez inek a mérése. Súrlódási tényez ket befolyásoló
tényez k (anyag, terhelés, nedvesség, h mérséklet)
Elektromágneses hullámok és a textíliák egymásra hatása. Elektromágneses hullámok hatása a
textíliák tulajdonságaira. Elektromágneses hullámok sz rése és reflexiója textíliákkal. UV
sugárzás sz rés technikái. Színmérés. Infravörös hullámok és a textíliák kölcsönhatása. Textíliák
h vezetése. Elektroszmog sz rése textíliákkal.
Könny ipari termékek lég- és vízáteresztés mérésének technikái
Irodalom
nincs