Tantárgy ismertető - Anyagszerkezettan I.

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
RTSAS1MTLMRKKnincs3
Tematika
Anyagszerkezeti áttekintés (Anyagszerkezeti szintek, a konstrukciók tulajdonságainak egymásra
épülése, a befolyásolás lehet ségei)
Vizsgálati eredmények feldolgozása (Statisztikai jellemz k, becslések, eloszlások)
Fémes szerkezetek jellemzése (Kristályos szerkezetek, fémek tulajdonságai ötvözés, h kezelés
hatásai)
Folyadékok jellemzése (Folyadékok mechanikai tulajdonságai és jellemz vizsgálatai)
Viszkoelasztikus anyagok min ségi jellemzése (Deformáció komponensek min ségi azonosítása,
modellezése)
Mechanikai alapvizsgálatok húzásra, nyomásra (mechanikai kapcsolások és egyéb
igénybevételek)
Légnedvesség, anyagok nedvességtartalma, páraáteresztés
Elektromágneses hullámokkal és elektromossággal kapcsolatos anyagjellemz k (fény, UV
Feltölt d -, vezet képesség)
Irodalom
  • Dr. Gillemot László: Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat (Nemzeti Tankönyvkiadó)
  • Czél György Kollár Mariann: Anyagvizsgálati praktikum (SUNPLANT Kft.)
  • Reimann József - Tóth Julianna: Valószínűségszámítás és matematikai statisztika (Tankönyvkiadó)
  • Dr. Bodor Géza - Dr. Vas László: Polimer Anyagszerkezettan (BME)