Tantárgy ismertető - Anyagszerkezettan II.

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
RTSAS2MTLMRKKnincs3
Tematika
Könnyűipari anyagok felismerése (morfológia, oldáspróbák, termikus, éghetőségi, spektrális vizsgálatok) A súrlódás jelensége (Coulomb, Euler, száraz-, folyadéksúrlódás, határfelületi súrlódás, kenési lehetőségek) Anyagtartalom és egyenletesség (hossz, területi és térfogati sűrűség és az ingadozások statisztikai leírásának alapjai, egyenletesség befolyásolása) A hővel kapcsolatos tulajdonságok és változásuk (Polimerek szerkezete és jellegzetes hőmérsékletei, termodinamikai alapok) A nedvességgel kapcsolatos jellemzők (Anyagok nedvességfelvétele, mérése, változtatása, a légnedvesség hatása) Kompozitok alapjai (A tulajdonságtársítás céljai és lehetőségei, jellegzetes kompozitok) Megbízhatóság, tönkremeneteli mechanizmusok, (kopás, korrózió polimerek öregedése, egyéb degradációs hatások) Élettartam vizsgálat modellezése, élettartam vizsgálatok.
Irodalom
  • Dr. Gillemot László: Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat (Nemzeti Tankönyvkiadó)
  • Czél György Kollár Mariann: Anyagvizsgálati praktikum (SUNPLANT Kft.)
  • Reimann József - Tóth Julianna: Valószínűségszámítás és matematikai statisztika (Tankönyvkiadó)
  • Dr. Bodor Géza - Dr. Vas László: Polimer Anyagszerkezettan (BME)