Tantárgy ismertető - Mérnöki kommunikáció (N)

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
RTSKO1MTLMRKKnincs2
Tematika
A kommunikáció fogalma, funkciói. Kommunikáció és információ. A kommunikáció általános modellje. A kommunikáció fajtái. A mérnöki kommunikációval szemben támasztott követelmények.
Modellek leírása. Műszaki modellalkotás. Kódolástechnika.
Vizuális kommunikáció. A vizuális kommunikáció alapfogalmai. A vizuális nyelv a befogadásban. A vizuális nyelv az alkotásban. Az üzenet megfogalmazása képben.

A mérnöki kommunikáció előíró funkciója termék és folyamat dokumentációk: termékterv, műszaki leírás, folyamatleírás, használati utasítás. A mérnöki kommunikáció közvetítő funkciója: értekezés, verbális kom-munikáció. Értekezlet vezetése. Szerződések. Szakmai prezentáció (előadás) készítésének, bemutatásának szempontjai.
A mérnöki kommunikáció tényrögzítő funkciója: emlékeztetők, jegyzőkönyvek… Archiválási szempontok. Írásbeli kommunikáció: üzleti levél, e-mail, kérelem.

Az üzleti kommunikáció alaphelyzetei. Tárgyalási stratégiák és taktikák. Javaslattétel, érveléstechnika, meggyőzés, ellenállás-kezelés. Üzleti etika.
A verbális kommunikáció. A beszéd jellemzői, stílusai. Kérdezéstechnika, aktív figyelem, pontos megértés. A kommunikáció zavarai. A közvetlen emberi kommunikáció folyamatai és dinamikája. A közvetlen emberi kommunikáció csatornái. Nem verbális kommunikáció. Szervezeti kommunikáció. Információkeresési stratégiák. Információtárak gyakorlati használata (könyvtári információk).
Irodalom
nincs