Tantárgy ismertető - Minőségtechnikák

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
RTSMT1MTNMRKKnincs2
Tematika
Problémamegoldás jellemző módszertana, lépései. PDCA logika. A csoport technikák szempontjai. Öt-letgyűjtő módszerek, adatgyűjtés, adatcsoportosítás, rangsorolás, ok-okozati összefüggések ábrázolása (Ishikawa diagram, kapcsolati diagram). Poka-yoke módszertanában alkalmazott alapelvek (hibák fajtái, emberi hibák okok szerinti osztályozása, stb.). Folyamatok leírása folyamatábrával. Páronkénti összemérés, QFD, Harrington és 2p módszerek. Folyamatszabályozás, SPC, mintavételezés.
Irodalom
  • Dr. Koczor Zoltán: Minőségirányítási rendszerek fejlesztése, TÜV Rheinland Akadémia, Budapest, 2001
  • Kemény Sándor - Deák András: Mérések tervezése és eredményeik ér-tékelése, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1993
  • Chikán Attila-Demeter Krisztina: Az értékteremtő folyamatok me-nedzsmentje (termelés, szolgáltatás, logisztika), AULA Kiadó Kft., Bu-dapest, 2001
  • Minőségfejlesztés, RAABE
  • ISO 9000: 2000 minőségügyi rendszer, Verlag Dashöfer