Tantárgy ismertető - Ruhaipari gyártásszervezés

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
RTTRG1TTNMRKKnincs3
Tematika
A termelésszervezés rendeltetése, funkciói. Közvetett és közvetlen termelésirányítás, a döntési rendsze-rek szereplői. Az irányítás funkcióinak ruhaipari sajátosságai. Gyártásszervezési módszerek a terme-lésirányításban. Termelésprogramozás, lineáris programozás. Termeléskövetés, folyamatirányítás a ruhaiparban. Karbantartási stratégiák a ruhaiparban. Számítógépes termelésirányító rendszerek, al-rendszerek. A termelés során képezhető mutatók. MTM (3M módszer) a ruhaiparban
Irodalom
  • Fekete László – Lukics Gyula: Termelésirányítás a ruhaiparban I-II.
  • Zitán István: Gyártási folyamatok számítógépes tervezése
  • Gaál Zoltán – Kovács Zoltán: Megbízhatóság, karbantartás, 1994
  • REFA A munkatanulmányozás módszertana I-II.
  • Gerry Cooklin: Introduction to clothing production management, 1998
  • J. Chuter: Introduction to clothing production management, 1995
  • Ronald G. Askin: Modelling and analysis of manufacturing systems, 1993