Tantárgy ismertető - Szakmai technológiák és géptan I.

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
RTTST1TTNVRKKnincs4
Tematika
Szálasanyagok gyártásának és fonásra történő előkészítésének technológiái (mesterséges vágott és végtelen szálak) gyártásának technológiái. A természetes szálasanyagok előkészítésének technológiái.
Fonalgyártási technológiák (nyújtott, kártol és fésűsfonási technológia). Végfonási technológiák (gyűrűsfonás, tömörített gyűrűsfonási technológia, OE fonalgyártási technológiák; DREF, turbinás légsodrásos fonalképzési technológia). Filamentek terjedelmesítési technológiái. Fo-nalzsugorítási technológiák. Cérnázási technológiák (gyűrűs, kettős-sodratú, kétlépcsős cérna-gyártási technológia. A zseníliacérna gyártástechnológiája. Szövödei előkészítés technológiái (keresztcsévélési technológiák, felvetési technológiák, írezési technológiák, szövéstechnológiák, különös tekintettel a műszaki textíliák gyártására. Kelmék színezésének és kikészítésének a technológiái. Bőrök ipari feldolgozásának előkészítés-technológiái. Környezetvédelmi techno-lógiák a bőrgyártásnál. Lábbelik gyártástechnológiái (varrott, ragasztott, préselt, öntött, kom-binált technológiák). Sportcipők (futócipő, sícipő, korcsolyacipő) gyártástechnológiái. Szabás-technológiák a ruhaiparban. Ruhaipari alkatrész-összeerősítés technológiái (varrás, ragasztás, hegesztés). Vasalási technológiák.
Irodalom
  • Dr. Beke J. - Farkas M. - Horváth A. - Kovács A. - Matlák Z.: Könnyűipari enciklopédia I/1-2. Bőr- és bőrfeldolgozóipar, BMF-RKK, Budapest 2002
  • Medveczkyné P.B. - Dr.Szücs I. - SzabóR. - Pataki M. - Dr. Kokasné P.L - Sinkáné dr. Király A.: Könnyűipari enciklopédia I/3. Textilipari technológi-ák, BMF-RKK, Budapest, 2002
  • Dr.Bődi B. – Pap Jné - Szücs Á.: Könnyűipari enciklopédia I/4. Ruhaipar, BMF-RKK, Budapest, 2002.