Tantárgy ismertető - Szakmai technológiák és géptan II.

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
RTTST2TTNVRKKnincs2
Tematika
Textil és bőranyagok szabásának gépei, szabási módok, vágásnál, metszésnél fellépő erők. Víz, plazma és lézersugaras szabás berendezései. Öltésképző eszközök szerkezeti és kinematikai elemzése: szabadságfokuk, foronómiai görbék meghatározása, helyzet, sebesség és gyorsulási viszonyok. Elektropneumatikus varróautomaták vezérlése és ciklusdiagramja. Varrógépek üzeme, közepes fordulatszáma, indítási-fékezési ideje. Vasaló-ragasztóberendezések szerkezeti és kinematikai elemzése, fűtőbetét, gőzhálózat méretezése, felületi nyomóerő meghatározása. Bőrfeldolgozóipari gépek: hasító-élezőgépek. Cipőipari fárafoglaló gépek szerkezeti elemzése. Műanyag-feldolgozó gépek: vulkanizáló prések, fröccsöntő gépek. Poliuretánok feldolgozásá-nak berendezései. Fonalgyártás: előkészítés, kártolás, nyújtás, fésülés, elő- és végfonás gépei. Szövőgépek fő rendszerei, szövőgépek beállításával kapcsolatos elemzések, számítások. Kötő-gépek: vetülék és láncrendszerű, szemképző eszközök mozgásdiagramjai. Kelmehúzó szerke-zetek, kelmeszerkezet és kelmehúzó erő kapcsolata.
Irodalom
  • Dr. Bődi B.: Ruhaipari gépek üzemtana III, BMF-RKK, Budapest, 2004.
  • Dr. Bődi B. – Pap Jné dr., - Szűcs Á.: Könnyűipari enciklopédia I/4. Ruhaipar, BMF-RKK, Budapest, 2002.
  • Medveczkyné P. B. – Dr. Szűcs I. – Szabó R. – Pataki M. – Dr. Kokasné P. L. – Sinkáné dr. K. A.: Könnyűipari enciklopédia I/3. Textilipari technológiák, BMF-RKK, Budapest, 2002.
  • Dr. Beke J. – Farkas M. – Horváth A. – Kovács A. – Matlák Z.: Köny-nyűipari enciklopédia I/1-2. Bőr- és bőrfeldolgozó-ipar, BMF-RKK, Budapest, 2002.