Tantárgy ismertető - Technológiai műveletek tervezése és megvalósítása

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
RTTTM1TTLMRKKnincs4
Tematika
Szálasanyagok tulajdonságai: molekuláris felépítés, szerkezeti felépítés, vegyi szerkezet, hig-roszkopikus, mechanikai, villamos, hő, vegyi tulajdonságok. Fonalgyártás, fonalszámozás, alap- és segédműveletek, sodrat átadási módszerek. Fonal-előkészítés, csévélés, cérnázás. Szövés, szádképzés, vetülék és lánc igénybevételek. Kötés, szemképzések, kelmeképzőgépek felépítése, kelmék mintázása. Kikészítés, fehérítés, színezések, nyomási technológiák, speciális kikészítések. Bőr-szőrme- és műbőripari technológiák. Lábbeli szerkezeti felépítése, cipőgyártási technológiák. Bőrdíszműipari termékek gyártástechnológiája, műszaki bőráruk. Kesztyűk fel-építése és gyártástechnológiája, bőrruha-gyártás technológiai folyamata. Ruhaipari gyártáselőkészítés: bevizsgálás, tárolás, szabás tervezése, szabászati munkafolyamatok. Textil-anyagok összeerősítése varrással, ragasztással, hegesztéssel.
Irodalom
  • Medveczkyné P. B. – Dr. Szűcs I. – Szabó R. – Pataki M. – Dr. Kokasné P. L. – Sinkáné dr. K. A.: Könnyűipari enciklopédia I/3. Textilipari technológiák, BMF-RKK, Budapest, 2002.
  • Dr. Beke J. – Farkas M. – Horváth A. – Kovács A. – Matlák Z.: Köny-nyűipari enciklopédia I/1-2. Bőr- és bőrfeldolgozó-ipar, BMF-RKK, Budapest, 2002.
  • Dr. Bődi B. – Pap Jné dr., - Szűcs Á.: Könnyűipari enciklopédia I/4. Ruhaipar, BMF-RKK, Budapest, 2002.
  • Dr. Jederán M. – Tárnoky F.: Textilipari kézikönyv, Műszaki Könyvkiadó,