Tantárgy ismertető - Alkalmazott szociológia

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPAS11NLBTMPKnincs3
Tematika
A szociológia klasszikusai, a magyar szociológia története. A hatalom kérdései. A deviáns viselkedés. Félévi feladatkiadás. A szociológia módszertana. A szociológiai vizsgálat lépései, mintavétel, kérdőívkészítés, interjú, adatfeldolgozás, táblázatok készítése és elemzése. Módszertani kérdések a félévi feladathoz kapcsolódóan. Házasság és család szociológiája. A település-szociológia alapkérdései. Hátrányos helyzetűek, kisebbségek.
Irodalom
  • Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába Osiris Kiadó 1997.
  • Cseh-Szombathy László – Ferge Zsuzsa: A szociológiai felvétel módszerei.