Tantárgy ismertető - Didaktika és oktatásszervezés I.

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPDI12NNMTMPKnincs2
Tematika
A hallgatók tanítással és tanulással kapcsolatos tapasztalatainak, tudásának, nézeteinek feltárása, elemzése.
A didaktika fogalma, tárgya, irányzatai, kapcsolata más tudományokkal. Gyakorlati problémák, melyek a didaktikai tudás birtokában oldhatók meg.
Oktatáselméleti alapfogalmak és összefüggéseik. Fogalmi térképek készítése.
A tanulás folyamata a hagyományos és a konstruktivista megközelítés szerint.
A tudás értelmezése és az oktatási cél- és követlményrendszerek.
Egy szabadon választott tantárgy cél- és követelményrendszerének kidolgozása csoportmunkában.
Az oktatás tervezésének főbb szempontjai és elvei.
A diákok, a tanárok és a tananyag szerepe a tanulási-tanítási folyamat tervezésében.
A tantárgyak feldolgozásának folyamata, szakképzési sajátosságok. Didaktikai feladatok és kapcsolatuk a tudás építésének szakaszaival.
Az oktatási-képzési tartalom meghatározása, a tananyag elrendezése. Tananyag fejlesztési eljárások.
Egy szabadon választott tantárgy tartalmi változásainak elemzése, fejlesztési ötletek gyűjtése és kidolgozása.
A tanügyi dokumentáció használata és készítése. Tanügyi dokumentumok elemzése.
Tematikus tervek készítése csoportmunkában.
Irodalom
  • Simon Béláné (1998): Didaktika. BDMF jegyzet
  • Hunyady Györgyné – M. Nádasi Mária (2000): Pedagógiai tervezés. Comenius Bt., Pécs
  • Nahalka István (2002): Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest