Tantárgy ismertető - Didaktika és oktatásszervezés

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPDI21NNMTMPK9.3
Tematika
A foglalkozások (tanóra, műhelygyakorlat, tanórán kívüli tanulás, stb.) tervezése, előkészítése. Az iskolán kívül szerzett ismeretek felhasználásának lehetőségei az iskolai tanulásban.
A tanítási-tanulási folyamat szervezése. A tanulói sajátosságok figyelembevételének lehetőségei és módszerei.
A tanítási-tanulási stratégiák és módszerek. Differenciált tanulásszervezés: egyéni és csoportmódszerek.
Az ellenőrzés és értékelés helye és szerepe az oktatás folyamatában. Az ellenőrzés és értékelés módszerei.
Irodalom
  • 1. Ollé János - Szivák Judit (2006): Mód-Szer-Tár. OKKER Kiadó, Budapest
  • 2. Simon Béláné (1998): Didaktika. BDMF jegyzet
  • 3. Ballér Endre (1993): Tantervfejlesztés az iskolában. Veszprém
  • 4. M. Nádasi Mária (1986): Egységesség és differenciáltság a tanítási órán. Tankönyvkiadó, Budapest
  • 5. Falus I. és mtsi. (2001): A pedagógusok pedagógiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest