Tantárgy ismertető - Didaktika és oktatásszervezés I.

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPDO12NNBTMPKnincs3
Tematika
A didaktika fogalma, tárgya, irányzatai, helye a tudományok rendszerében. Oktatáselméleti alapfogalmak és összefüggéseik. A tanulás folyamata a hagyományos és a konstruktivista megközelítés szerint.
A tudás értelmezése, az oktatási cél- és követelményrendszerek. A diákok, a tanárok és a tananyag szerepe a tanulási-tanítási folyamat tervezésében. Az oktatás tervezésének főbb szempontjai és elvei.
A tantárgyak feldolgozásának folyamata, szakképzési sajátosságok. Az oktatási-képzési tartalom meghatározása, a tananyag elrendezése.
Tananyagfejlesztési eljárások. A tanügyi dokumentáció használata és készítése.
Irodalom
  • Simon Béláné (1998): Didaktika. BDMF jegyzet
  • Hunyady Györgyné – M. Nádasi Mária (2000): Pedagógiai tervezés. Comenius Bt., Pécs
  • Nahalka István (2002): Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest