Tantárgy ismertető - Didaktika és oktatásszervezés II.

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPDO21NLBTMPK412
Tematika
A foglalkozások (tanóra, műhelygyakorlat, tanórán kívüli tanulás, stb.) tervezése, előkészítése. Az iskolán kívül szerzett ismeretek felhasználásának lehetőségei az iskolai tanulásban.
A tanítás-tanulási folyamat szervezése. A tanulói sajátosságok figyelembevételének lehetőségei, módszerei.
A tanítási-tanulási stratégiák és módszerek. Differenciált tanulásszervezés: egyéni, páros és csoportmódszerek.
Az ellenőrzés és értékelés szerepe az oktatás folyamatában. Az ellenőrzés és értékelés módszerei.
Irodalom
  • Falus Iván (szerk.) (2003): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
  • Simon Béláné (1998): Didaktika. BDMF jegyzet
  • Ballér Endre (1993): Tantervfejlesztés az iskolában. Veszprém