Tantárgy ismertető - Drámapedagógia

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPDPS1NLMTMPKnincs2
Tematika
A drámapedagógia egy olyan személyiségfejlesztő módszer, melynek segítségével a gyermekek ismeretei, képességei és társas kapcsolatai a társakkal való közös dramatikus játékok során fejlődnek. Megismerkedünk ismerkedést, érzékszervi finomítást segítő, figyelemfejlesztő, koncentrációs gyakorlatokkal, kreativitás-, memóriafejlesztő, metakommunikatív, bizalomgyakorlatokkal, illetve beszédkésztető és javító gyakorlatokkal.
Irodalom
  • Baji Gál Ferencné (2001): A drámapedagógia alkalmazása. Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen.
  • Gabnai Katalin (1987): Drámajátékok... TkK.
  • Lőrincz Jenő (1992): Játék, drámajáték, nevelés. Drámapedagógiai Magazin, 1992.3. 6-10.
  • Mérei Ferenc (1989): A pszichológiai labirintus. Pszichoteam.