Tantárgy ismertető - Digitális taneszközök

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPDTS1NNMTMPKnincs2
Tematika
Digitális taneszköztípusok: információ átadó-, feldolgozó-, alkalmazó eszközök. Digitális képzéstámogató környezet. Interaktív tábla típusok- és kiegészítőik. Interaktív tábla szoftverek csoportmunkához. Digitális tananyagtípusok. Interaktív tábla hardver és szoftver eszközeinek használata. Interaktív tábla bemutatók tervezése. Interaktív tábla szerepfüggő használata. Interaktív tábla módszertani használata. Oktatási keretrendszerek és didaktikai modellek. Elektronikus kommunikáció hardver- és szoftver eszközei. Elektronikus osztálynaplók, iskolai beléptető rendszerek. A kollaboratív hálózati tanulás szoftvereszközei és alkalmazott tanulási módszereik. Digitális tananyagok minősítési módszerei, minőségértékelése. Nemzeti szoftver értékelő adatbázisok. Digitális taneszközök alkalmazása a szakmai képzésben, az SDT használata. A CALIBRATE európai digitális tananyagportál kipróbálása. Online kérdőív szerkesztő szoftverek használata.
Irodalom
  • Makó Ferenc: Interaktív tábla módszertani használata (1-6. oktató modulok) BMF-TMPK – UKF-SK, Budapest-Nitra, 2008.
  • Kulcsár Zsolt: Az integratív eLearning felé. http://www.crescendo.hu
  • Marton Mátyás (szerk.): Hallgatói kézikönyv Moodle e-oktatási keretrendszer használatához ELTE GyFK.
  • Marton Mátyás (szerk.): Oktatói kézikönyv Moodle e-oktatási keretrendszer használatához ELTE GyFK.
  • SMART Board Software User's Guide SMART Technologies Inc. , 2009.