Tantárgy ismertető - Elektronikus tanulás

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPET11NLMTMPKnincs4
Tematika
Tanulási környezetmodellek, a virtuális és az elektronikus tanulási környezet. Az elektronikus tananyagok szerepe a hagyományos oktatásban és a távoktatásban. Az információs és kommunikációs technológiák alkalmazása az oktatásban. Az elektronikus tananyagok típusai (multimédia, hipermédia). Az elektronikus tananyagfejlesztés cél- és követelményrendszere. A számítógéppel segített tanulás tervezésének szempontjai, didaktikai célkitűzések, programozási stratégiák. Az elektronikus oktatás módszertana. Az eLearning és VLE kurzusok és keretrendszerek minőségbiztosítási kérdései.
Irodalom
  • Komenczi Bertalan: Elektronikus tanulási környezetek
  • Harangi László - Kelner Gitta: Az e-learning szerepe a felnőttoktatásban és -képzésben
  • ELTE TTT MOK: Konstruktív pedagógiai kísérletek és számítógéppel segített tanulás
  • Szűcs András - Zarka Dénes: A távoktatás módszertanának fejlesztése
  • Bessenyei István: Tanulás és tanítás az információs társadalomban. Az e - learning 2 . 0 és a konnektivizmus
  • Máray Tamás előadása a Mindentudás Egyetemen. Cím: Hálózatok hálózata: az Internet. (http://www.mindentudas.hu)
  • Barabási Albert-László előadása a Mindentudás Egyetemen. Cím: A hálózatok csodálatos világa. (http://www.mindentudas.hu)