Tantárgy ismertető - Elektronikus tanulás

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPET11NNMTMPKnincs4
Tematika
Tanulási környezetmodellek, a virtuális és az elektronikus tanulási környezet. Az elektronikus tananyagok szerepe a hagyományos oktatásban és a távoktatásban. Az információs és kommunikációs technológiák alkalmazása az oktatásban. Az elektronikus tananyagok típusai (multimédia, hipermédia). Az elektronikus tananyagfejlesztés cél- és követelményrendszere. A számítógéppel segített tanulás tervezésének szempontjai, didaktikai célkitűzések, programozási stratégiák. Az elektronikus oktatás módszertana. Az eLearning és VLE kurzusok és keretrendszerek minőségbiztosítási kérdései.
Irodalom
  • Komenczi Bertalan: Elektronikus tanulási környezetek. Gondolat Kiadó, 2009
  • A tárgy Moodle kurzusában elhelyezett források.