Tantárgy ismertető - Etika

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPETS1NNMTMPKnincs2
Tematika
Az emberi magatartás megítélésének társadalmi és történeti feltételei. A vallás és az erkölcs . A jogi és az erkölcsi norma különbségei. Értékek és érdekek.
Az egyéni és az általános érdek konfliktusa. Az egyén szuverenitása, szabadsága és felelőssége. Az ösztönök feletti uralom kérdései. Az igazmondás és a hazugság, a lelkiismeret.
Az előítélet. Önzés, irigység, fanatizmus és empátia, önzés, irigység, fanatizmus és empátia. a család, a munkatársi viszonyok, az üzleti élet, a piac. Az erkölcs és a politika. Az erőszak és a tolerancia.
Irodalom
  • Hajdu Péter: A pedagógiai etika alapkérdései Bp. Tankönyvk. 1989.