Tantárgy ismertető - A felzárkóztatás pedagógiája

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPFPS1NLMTMPKnincs2
Tematika
A felzárkóztatás szükségessége. A tanulási kudarcok háttere. Az iskola és a tanár szerepe. Elméletek, módszerek, eszközök a felzárkóztatásban. Esettanulmányok (video- és hanganyagok) és a felzárkóztatás területén "jó gyakorlatok" elemzése. Esetmegbeszélés Bálint-csoport keretében. Ötletvihar.
Irodalom
  • Kerékgyártó László (2002): Felzárkóztatás a felnőttkor küszöbén. www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=akademia-2002-kerekgyarto-felzarkoztatas
  • Forray R. Katalin – Hegedűs T. András (1998): Cigány gyermekek szocializációja. Család és iskola. Budapest, Aula Kiadó Kft.