Tantárgy ismertető - A felzárkóztatás pedagógiája

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPFPS1NNMTMPKnincs3
Tematika
A felzárkóztatás szükségessége. A tanulási és iskolai kudarcok háttere, különös tekintettel az iskola(rendszer), a tanár és a növendék szerepére.
A felzárkóztatásban alkalmazható pszichológiai, pedagógiai elméletek, módszerek, eszközök.
A felzárkóztatásban alkalmazható pszichológiai, pedagógiai elméletek, módszerek, eszközök.
Alternatív és reformpedagógiai elemek alkalmazása a felzárkóztatásban.
Sikeres hazai gyakorlatok a felzárkóztatás területén. (Lázár Péter munkájának és a Kedves Ház pedagógiájának megismerése)
Sikeres hazai gyakorlatok a felzárkóztatás területén. (IPR program elemeinek és eredményeinek feldolgozása)
Sikeres nemzetközi gyakorlatok.
A multikulturális tanulói környezetek és azok szocializációs-nevelési vonatkozásainak elemzése.
A multikulturális tanulói környezetek és azok oktatási aspektusainak elemzése.
Tanulási problémákkal kapcsolatos esettanulmányok elemzése. (Filmek, hanganyagok, cikkek.)
Motivációs és viselkedési problémákkal küzdő diákokról szóló esettanulmányok elemzése. (Filmek, hanganyagok, cikkek.) Szerepjáték.
A felzárkóztatási folyamat tervezése. A folyamatba bevonható személyek, intézmények köre.
A felzárkóztatást megalapozó információk gyűjtésének technikái, eszközei. A tanulók gondolkodásmódjának megértését segítő nézőpontváltási feladatok.
Egyéni fejlesztési tervek elemzése és készítése. Szerződéskötés. A változás támogatása, követése, mérésének lehetőségei. ZH
Irodalom
  • Fülöp Istvánné (2011): Szocio-kulturális hátrányok enyhítése az integrációs pedagógiai rendszer alkalmazásával - IPR az iskolai gyakorlatban. Dávid-Educator Szolgáltató és Tanácsadó Kft. és Oktador Pedagógai Szolgáltató Intézet, Hajdúszoboszló
  • Kerékgyártó László (2002): Felzárkóztatás a felnőttkor küszöbén. www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=akademia-2002-kerekgyarto-felzarkoztatas
  • Forray R. Katalin – Hegedűs T. András (1998): Cigány gyermekek szocializációja. Család és iskola. Budapest, Aula Kiadó Kft.