Tantárgy ismertető - Felnőttek szakképzése

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPFS12NNMTMPKnincs2
Tematika
Az andragógia kialakulása és jellemzői, a felnőttképzés célja és formái. A felnőttképzés szervezeti rendszere. A felnőttképzés emberi tényezői, a felnőtt személyisége. A felnőttek tanulása, a tanulási képesség, motiváció. A felnőtt-oktatói szerepek és feladatok. Tanfolyamtervezés és szervezés. A tanulás irányítása és segítése. Kommunikáció, helyzetkezelés. A képzés megtervezése, a képzési ciklus. A célcsoport, a tartalom és a módszer meghatározása. A tanfolyam kivitelezése és értékelése.
Irodalom
  • Dr Dinnyés János – Rakaczkiné Dr. Tóth Katalin – Lada László: Felnőttképzés. SZIE GTK, Gödöllő, 2001
  • Simon Béláné: A felnőttek szakképzése. BDMF jegyzet, Bp. 1998