Tantárgy ismertető - Kommunikáció

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPKO11NLBTMPKnincs3
Tematika
Bevezető foglalkozás.A kommunikáció alapfogalmainak és a tantárgyi követelményeknek a megbeszélése.
A kommunikáció csatornái. A nem verbális kommunikáció értelmezése, felosztása. Gyakorlatok a mimika, gesztus, testtartás, térközszabályozás körében.
A verbális kommunikáció értelmezése, funkciója. A vokális(szupraszegmentális) jelek a beszédben és írásban a szakoktatók munkájában:szóbeli és írásbeli gyakorlatok.
A szakoktató szerepe az anyanyalvi kultúra fejlesztésében. A pedagógiai kommunikáció sajátosságai.
A kulturális szignálok szerepe, a jó megjelenés, mint kommunikációs üzenet.
Irodalom
  • Gombocz Jánosné: Kommunikáció (elektronikus tananyag)