Tantárgy ismertető - Szakképzés-pedagógiai kutatás-módszertan

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPKU12NNMTMPKnincs2
Tematika
Bevezetés a szakképzés-pedagógiai vizsgálatokban igényelt leggyakoribb induktív és deduktív, kvalitatív és kvantitatív, adatfeltáró és adatfeldolgozó módszerekbe.
Irodalom
  • Varga Lajos (2002): Kvantitatív módszerek a pedagógiai kutatásban. BMF BGK kari jegyzet.
  • Varga Lajos (szerk., 2006): Kutatás-módszertan I. Bevezetés a pedagógiai induktív kutatás módszereibe és útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez. BME, Bp.
  • Schmercz István - Varga Lajos (2008): Kutatás-módszertan II. Bevezetés a pedagógiai deduktív és szociálpszichológiai kutatás módszereibe. BME, Bp.
  • Falus Iván - Ollé János (2000): Statisztikai módszerek pedagógusok számára. Okker K., Bp.