Tantárgy ismertető - Matematika I

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPMA11NLMTMPKnincs4
Tematika
A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a matematikai statisztika fogalmaival és szemléletmódjával. Kellő elméleti felkészültség és a statisztikai törvényszerűségek vizsgálatában szerzett gyakorlati tapasztalatok birtokában képesek lesznek a későbbi kutatómunkájuk során felmerülő hipotéziseket tudományos megalapozottsággal elbírálni.
A statisztikai minta fogalma, feldolgozása.
A statisztikai függvény fogalma. Tapasztalati jellemzők. A rendezett minták elmélete. Becsléselmélet. A becslés fogalma, tulajdonságai, módszerei, megbízhatósága. Konfidenciaintervallumok.
Statisztikai hipotézisek vizsgálata.
A statisztikai próba fogalma. Paraméteres próbák (u-próba, t-próba, F-próba, Welch-próba, Bartlett-próba).
A minőségellenőrzés statisztikai módszerei. Nemparaméteres próbák (illeszkedésvizsgálat, homogenitásvizsgálat, függetlenségvizsgálat).
Irodalom
  • Szelezsán J.: Valószínűségszámítás és matematikai statisztika LSI Informatikai Oktatóközpont, Budapest 2002
  • Szelezsán J.: Matematika példatár LSI Oktatóközpont