Tantárgy ismertető - Matematika I

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPMA12NNMTMPKnincs2
Tematika
A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a matematikai statisztika fogalmaival és szemléletmódjával. Kellő elméleti felkészültség és a statisztikai törvényszerűségek vizsgálatában szerzett gyakorlati tapasztalatok birtokában képesek lesznek a későbbi kutatómunkájuk során felmerülő hipotéziseket tudományos megalapozottsággal elbírálni.
Irodalom
  • Szelezsán J.: Valószínűségszámítás és matematikai statisztika LSI Informatikai Oktatóközpont, Budapest 2002
  • Szelezsán J.: Matematika példatár LSI Informatikai Oktatóközpont, Budapest 2002