Tantárgy ismertető - Matematika I

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPMA1GNNBTMPKnincs6
Tematika
A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a matematika alapvető témaköreivel: számsorozatok, függvények, határérték, folytonosság, szakadás, differenciál- és integrálszámítás. Az adott területhez kapcsolódó feladatok, problémák megoldásával hozzájárulunk a hallgatók fogalomalkotási és problémamegoldási képességeinek fejlesztéséhez.
Irodalom
  • Csernyák - Szarka - Szelezsán: Matematika I LSI Oktatóközpont
  • Szelezsán J.: Matematika példatár LSI Oktatóközpont