Tantárgy ismertető - Matematika II

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPMA21NLMTMPK4.4
Tematika
A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a statisztikai alkalmazásoknál gyakran felmerülő olyan vizsgálatokkal, melyeknek elméletileg is megalapozott gyakorlati szintű ismerete későbbi kutatómunkájukhoz is jól használható stabil bázisként szolgálhat.
Statisztikai alkalmazások vizsgálatai. Valószínűségi változók közötti sztochasztikus kapcsolatok jellemzése, a kapcsolatok erősségének mérése. Korreláció- és regresszióelmélet. A regressziós görbe közelítő meghatározása statisztikai adatokból. Kétváltozós lineáris korreláció. Regressziós egyenes. A legkisebb négyzetek módszere. Gauss-Markov tétel. Korrelációs együttható. Regressziós parabolák. Korreláció és regresszió kétdimenziós normális eloszlás esetében. Korreláció és regresszió több változó esetén. Parciális korreláció.
Irodalom
  • Szelezsán J.: Valószínűségszámítás és matematikai statisztika LSI Informatikai Oktatóközpont, Budapest 2002
  • Szelezsán J.: Matematika példatár LSI Oktatóközpont