Tantárgy ismertető - Matematika II

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPMA2GNNBTMPKnincs7
Tematika
A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a matematika alapvető témaköreivel: komplex számok, lineáris algebra, kétváltozós valós függvények differenciálszámítása, közönséges differenciálegyenletek, a valószínűségszámítás és matematikai statisztika alapjai. Az adott területhez kapcsolódó feladatok, problémák megoldásával hozzájárulunk a hallgatók fogalomalkotási és problémamegoldási képességeinek fejlesztéséhez.
Irodalom
  • Csernyák - Szarka - Szelezsán: Matematika I LSI Oktatóközpont
  • Szelezsán J.: Matematika példatár LSI Oktatóközpont
  • Szelezsán J.: Valószínűségszámítás és matematikai statisztika LSI Informatikai Oktatóközpont, Budapest 2002