Tantárgy ismertető - Szakmódszertan II.

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPMG22NLMTMPKnincs3
Tematika
A gépelemek illetve gépszerkezettan tanításának szakmódszertana a szerkezeti elemek felépítésének és működésének tanításával foglalkozik, tekintettel a szerkezeti elemek kapcsolataira, azok egymásra hatására.
Vizsgálja a tantárgy tanításának feladatait a tantárgyi tartalom és a tantárgyi sajátosságok figyelembevételével. A tanítási-tanulási folyamatban alkalmazható módszerek és szervezeti keretek leghatékonyabb kombinációit keresi tipikus tantárgyi témakörök oktatása során.
Irodalom
  • Tóth Béláné: A gépelemek tanításának módszertani kérdései (jegyzet) BL-335