Tantárgy ismertető - Mérés és minőség

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPMI12NNMTMPKnincs3
Tematika
A minőségügyi alapfogalmak értelmezése a szakképzés területén. A minőség kritériumai-, minőségfejlesztési irányzatok. A jelentősebb hazai és nemzetközi közoktatási- és szakképzési diagnosztikus mérések szerepe az oktatás- minőségfejlesztésében. A TQM modell. Az EFQM modell. A COMENIUS 2000 I-II-III. intézményi- és fenntartói minőségbiztosítási modell elemzése. Az ISO tanúsítás. Az akkreditációs minőségértékelés. Az intézményi minőségirányítási program (IMIP). A nevelés-, oktatás, képzés minőségértékelés indikátorai, azok mérési módszerei az európai szakképzési rendszerekben. Az EQARF és a CQAF bemutatása, indikátorai. Minőség Díjak.
Irodalom
  • Fazekas Károly- Köllő János- Varga Júlia: Zöld Könyv a magyar közoktatás megújításáért. ECOSTAT, Budapest, 2008.
  • Kadocsa László: TQM I-II.Fontsy PTH - DUF, Dunaújváros 2003.
  • Michael Barber- Mona Moursed: Mi áll a világ legsikeresebb iskolai rendszerei teljesítményének hátterében. McKensey & Company, 2007.
  • Molnárné Stadler Katalin-Králik Tibor: Az egységes minőségirányitási rendszer bevezetése. NSZFI, Budapest, 2009.
  • Selmeczy Iván: Az európai országokban alkalmazott szakképzési indikátorok. MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet, Budapest, 2007.
  • Falus, I. – Ollé, J.: Statisztikai módszerek pedagógusok számára. OKKER Kiadó, Budapest, 2000.