Tantárgy ismertető - Szakmódszertan I.

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPMV11NLMTMPKnincs3
Tematika
A szaktanár felkészülése a villamos szakirány szerinti szakelméleti és gyakorlati foglalkozások vezetésére. A szakmai képzés moduljainak oktatása során alkalmazott tanítási módszerek, stratégiák. Mikro szintű differenciálás és tanulásirányítás. Tanulmányi teljesítméyek, kompetenciák mérése és értékelése a szakképzésben.
Irodalom
  • Makó F.: A tanulás folyamata I-II-III. Fontys-BMF, Bp., 2001.
  • Makó F.: A magyar szakképzési rendszer. ZSKF Füzetek, Budapest, 2010. ISBN:
  • Kraiciné Szokoly Mária: Módszertár. Budapest, ELTE, 2001.
  • Pentelényi Pál: Az algoritmikus szemléletmód kialakítása és fejlesztése a tanítási-tanulási folyamatban. Ligatura Ltd., Budapest, 1999. 128 p.
  • Schaffhauser Franz: Új tanulói teljesítmény-értékelési módszerek a szakképzésben és felnőttképzésben. (elektronikus könyv), Számalk, 2007.