Tantárgy ismertető - Összefüggő nevelési - oktatási gyakorlat

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPNOG1NNMTMPK33.30
Tematika
Bevezető foglalkozás. A tantárgyi követelmények megbeszélése. A tanórák értékelési szempontjainak áttekintése. Bemutató órák közös értékelése. Hospitálási, nevelési és oktatási, valamint kutatási gyakorlat a középfokú oktatási intézményben. A tapasztalatok megvitatása, a félévi munka értékelése.
Irodalom
  • Falus Iván – Kimmel Magdolna: A portfolió. ELTE BTK Neveléstudományi tanszék, Budapest, 2003, ISBN 963 950 047 X
  • Varga Lajos: Kvantitatív módszerek a pedagógiai kutatásban. BMF BGK 3001, Budapest, 2002
  • Kósáné Ormai Vera: A mi iskolánk. Neveléspszichológiai módszerek az iskola belső értékelésében. Iskolafejlesztési Alapítvány, Budapest, 1998, ISBN 963 832 324 8
  • Tóth Péter: Óralátogatás, óraelemzés a mindennapok gyakorlatában. Fővárosi Pedagógiai Intézet, Budapest, 2006, p27