Tantárgy ismertető - Neveléstan I.

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPNT11NLMTMPKnincs2
Tematika
Különböző nevelési irányzatok a személyiség fogalmáról és értelmezéséről. A nevelés lehetősége és szükségessége. A nevelési cél fogalma, főbb tartalmi jegyei és funkciója. A nevelés, mint a személyiségformálás folyamata. A nevelési folyamat belső szerkezete. A nevelési célokból következő feladatok. A pedagógus és a gyerek a nevelés folyamatában. A gyerek megismerésének lehetőségei. Pedagógus személyiségével kapcsolatos kutatások. A nevelői magatartás és a nevelési stílusok.
Irodalom
  • Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest
  • Fridrich W. Kron (2003): Pedagógia. Osiris Kiadó, Budapest
  • Bábosik István (1999): A nevelés elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
  • Forray R. Katalin – Cs. Chachesz Erzsébet – Lesznyák Márta (2001): Multikulturális társadalom, interkulturális nevelés. In.: Báthory Zoltán – Falus Iván: Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Osiris, Budapest