Tantárgy ismertető - Neveléstan és neveléstörténet I.

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPNT11NNBTMPKnincs3
Tematika
Az egyetemes neveléstörténet legfontosabb kérdéskörei (a gyermekkép változása; célok, eszmények alakulása; az oktatás tartalmi, módszertani változásai). Pedagógiai elméletek, kiemelkedő pedagógiai gondolkodók. A magyar neveléstörténet jelentős képviselői. A pedagógia alapfogalmai. A nevelés tudománya: a pedagógia. A nevelés korszerű értelmezése, fogalma, szerepe az egyén és társadalom életében. A személyiség fogalma, értelmezésének változásai a nevelési irányzatokban. A nevelés lehetősége és szükségessége. A nevelési cél fogalma, főbb tartalmi jegyei, funkciója.
Irodalom
  • Mészáros István, Németh András, Pukánszky Béla (2003): Neveléstörténet - bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe. Osiris Kiadó, Budapest
  • Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest