Tantárgy ismertető - Neveléstan I.

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPNT12NNMTMPKnincs2
Tematika
A hallgatók neveléssel kapcsolatos tudásának, tapasztalatainak, nézeteinek feltárása és elemzése.
Különböző nevelési irányzatok a személyiség fogalmáról és értelmezéséről.
A nevelés lehetősége és szükségessége. Családi és iskolai nevelés.
A nevelési cél fogalma, főbb tartalmi jegyei és funkciója.
A nevelési célokból következő feladatok.
Nevelési célok meghatározása és azok megvalósítási tervének kidolgozása csoportmunkában.
A nevelés, mint a személyiségformálás folyamata. A nevelési folyamat belső szerkezete.
A pedagógus és a gyerek a nevelés folyamatában.
A gyerek megismerésének lehetőségei és korlátai. Speciális nevelési igényű tanulók.
A gyerek- és tanulóközösségek belső működésének feltárása. Az integráció, az inklúzió, a szegregáció kérdései.
Pedagógus személyiségével kapcsolatos kutatások. Nevelői erősségek és gyengeségek feltárása a hallgatók körében SWOT analízissel.
A nevelői magatartás és a nevelési stílusok.
A rejtett tanterv és az önbeteljesítő jóslat működése a pedagógiában. Helyzetgyakorlatok.
Refletkív gondolkodás a pedagógus és a pedagógiai munka fejlesztésében.
Irodalom
  • Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest
  • Fridrich W. Kron (2003): Pedagógia. Osiris Kiadó, Budapest
  • Bábosik István (1999): A nevelés elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
  • Forray R. Katalin – Cs. Chachesz Erzsébet – Lesznyák Márta (2001): Multikulturális társadalom, interkulturális nevelés. In.: Báthory Zoltán – Falus Iván: Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Osiris, Budapest
  • Gombocz Jánosné dr.: A nevelés alapkérdései. OE segédlet. Intranet.