Tantárgy ismertető - Neveléstan II.

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPNT21NNMTMPK7.2
Tematika
Csoport és közösség - közösségépítés az osztályban. A szociometria. A szocializáció színterei. Tanári nevelési stílusok: direkt és indirekt nevelési formák. A pedagógus személyisége, mint munkaeszköz. A tanár-diák kapcsolat, mint a nevelést segtő eszköz. Az osztály főnök feladatai. Öntevékenységre és önállóságra nevelés. A tanár szerepe a tanuló önállóságának fejlődésében. A pedagógiai terv - a nevelés tervezése a gyakorlatban. Általános és egyénre szabott tervezetek. A konfliktus - konfliktuskezelésre nevelés. Az erőszakmentes kommunikáció. Nehezen nevelhető gyerekek. Hátrányos helyzet és veszélyeztetettség. Erkölcsi és vallási nevelés. A nevelés, mint értékközvetítő folyamat. A pedagógusetika. Cigány gyerekek az iskolában - tudnivalók, tennivalók. Szociális kompetencia, szociális készség - empátiára nevelés.
Irodalom
  • Bábosik I. - Mezei Gy. (1994): Neveléstan. Telosz Kiadó, Budapest
  • Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest
  • Szabó László Tamás (1988): A \"rejtett tanterv\". Magvető Kiadó, Budapest
  • Marshall (B.) Rosenberg (2005): Így is lehet nevelni és tanítani - Erőszakmentes kommunikáció az iskolában és otthon. Agykontroll Kft., Budapest