Tantárgy ismertető - Neveléstan II.

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPNT22NLMTMPK7.2
Tematika
A pedagógus- és a gyermekközösségek kapcsolata. Szakmai munkaközösségek. A csoportok fejlődésének dinamikája. A nevelési módszereket befolyásoló tényezők. A nevelési célok, módszerek és eszközök összefüggései. A követelés, a gyakorlás, a meggyőzés. Az ellenőrzés, értékelés és az önellenőrzés, önértékelés problémaköre. Az elismerés és büntetés módszere és értelmezése. A szakképzésben megvalósuló nevelés sajátos lehetőségei. Az önfegyelemre nevelés. Kognitív és motivációs önszabályozás kialakításának módszerei. Speciális nevelési igényű és hátrányos helyzetű tanulók a szakképzésben. Felzárkóztatás és tehetségfejlesztés. Az osztályfőnök feladatai. A pedagógiai tevékenységet segítő szakemberek és szervezetek.
Irodalom
  • Bábosik I. - Mezei Gy. (1994): Neveléstan. Telosz Kiadó, Budapest
  • Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest
  • Gombocz Jánosné: A pedagógia alapkérései www.banki.hu/~tkt/segedanyagok/altalanos-pedagogia/nevtan.pdf