Tantárgy ismertető - Neveléstan és neveléstörténet II.

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPNT22NNBTMPKnincs2
Tematika
A pedagógia alapfogalmai. A nevelés korszerű értelmezése, fogalma, szerepe az egyén és társadalom életében. A nevelési cél fogalma, főbb tartalmi jegyei, funkciója.
A növendékek megismerésének lehetőségei, módszerei. Személyiségformálás az erkölcsi nevelés eszközeivel, különös tekintettel az esztétikai és katarzisélményre.
A közösségek nevelő hatásai. A közösség jellemzői, működésének törvényszerűségei. A szakoktató szerepe a közösség fejlesztésében.
Nevelési módszerek és megválasztásuk szempontjai. Nevelési lehetőségek a szakképzésben.
Irodalom
  • Bábosik I. - Mezei Gy. (1994): Neveléstan. Telosz Kiadó, Budapest
  • Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest
  • Gombocz Jánosné: A pedagógia alapkérései www.banki.hu/~tkt/segedanyagok/altalanos-pedagogia/nevtan.pdf