Tantárgy ismertető - Oktatástechnológia és multimédia

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPOT12NNMTMPKnincs4
Tematika
Az oktatástechnológia és a multimédia helye a pedagógiai tudományok rendszerében. A taneszközök szerepe az oktatás folyamatában: eszközök és didaktikai feladatok, az eszközkiválasztás szempontjai, tanulói-oktatói együttműködés az eszköz használatában. A bemutatás általános szempontjai. Az oktatástechnológia és a multimédia eszközei: auditív-, vizuális-, audiovizuális eszközök felépítése, működése, karbantartása, az eszközök alkalmazási lehetőségei. Oktatási anyagok tervezése, készítése: írásvetítő transzparensek, a prezentációkészítés számítógépi eszközei, hang- és videofelvételek készítése, a digitális képkészítés és képszerkesztés eszközei. Videoanyagok alkalmazása mozgás és folyamatelemzésben. A digitális médiumszerkesztés eszközei. A képernyőtervezés szempontrendszere. Az elektronikus tananyagfejlesztés folyamata
Irodalom
  • Tóth Béláné-Tóth Péter: Oktatástechnológia-multimédia. Ligatura Kiadó, Budapest, 2009
  • A tantárgyi kurzus forrásanyagai a Moodle kurzusban, ütemezés szerint.