Tantárgy ismertető - A pedagógia alapjai

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPPA12NLMTMPKnincs2
Tematika
A pedagógia alapfogalmai. A nevelés értelmezése, fogalma, szerepe az egyén és a társadalom életében. Pedagógiai elméletek és kiemelkedő pedagógiai gondolkodók. A nevelési eszmények és nevelési célok átalakulása a társadalmi változások tükrében. A nevelés tartalmi és módszertani változásai. Az iskola mint nevelési és mint társadalmi intézmény, szerepe a modern társadalomban. Az iskolát érintő kihívások napjainkban. A pedagógus hivatás, a tanári mesterség szerepe napjaink társadalmában, különös tekintettel a mérnöktanári pályára.
A szakképzés célja, jelentősége. A szakképzés jelenlegi helyzete és fejlődési irányai.
Irodalom
  • Mészáros István, Németh András, Pukánszky Béla (2003): Neveléstörténet - bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe. Osiris Kiadó, Budapest