Tantárgy ismertető - Pedagógiai gyakorlat

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPPG11NNMTMPK7.2
Tematika
A pedagógiai gyakorlat célkitűzéseinek ismertetése, az óramegfigyelés szempontjainak meghatározása, a csoportmegbeszélés szabályainak, menetének megbeszélése a hallgatókkal. A hallgatók által tartandó osztályfőnöki órák időbeosztásának, témáinak megtervezése. Hospitálás két középiskolai osztályfőnöki órán és a látottak elemzése. Osztályfőnöki órák megtartása és a sajátélmények feldolgozása (reflexió és önreflexió) az órákat követő csoportmegbeszélésen.
Irodalom
  • Suplicz Sándor: Szenzitív tanításelemzés. 2011 Elérhető: www.tmpkvtk.uni-obuda.hu
  • Hunyadi Györgyné - M. Nádasi Mária: Pedagógiai tervezés. Comenius Kiadó, Pécs 2000.