Tantárgy ismertető - Pedagógiai gyakorlat I.

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPPG12NNBTMPKnincs4
Tematika
A hallgatók gyakorló iskolai vezető tanáruk osztályfőnöki óráján és műhelygyakorlatokon hospitálnak. A hospitálásokon megfigyeléseikről feljegyzéseket készítenek, az alkalmazott nevelési módszereket megbeszélik, elemzik. Megismerkednek az iskola dokumentumaival (házirend, tanmenetek, pedagógiai program). Félévenként 4 foglakozáson (elsősorban vezető oktatóik óráin) kell hospitálniuk, melyet igazoló lapon a gyakorlatvezető oktatóval igazoltatnak. A hallgatók 2 foglalkozásról óraelemzést készítenek, amit főiskolai vezető tanáraiknak adnak be a félév végén. Oktatás: A hallgatók a félév során minimum 4 egész napos foglakozást tartanak. A félévi munkát vizsgafoglalkozás zárja.
Irodalom
  • Hunyadi Györgyné - M. Nádasi Mária: Pedagógiai tervezés. Comenius Kiadó, Pécs 2000.