Tantárgy ismertető - Pedagógiai gyakorlat II.

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
TMPPG21NNBTMPKnincs6
Tematika
A hallgatók a félév során hospitálnak, és foglalkozásokat tartanak. A hallgatók munkáját a felnőttképzési intézmény vezető oktatója és a főiskolai gyakorlatvezető tanár kíséri figyelemmel. Hospitálás: A hallgatók az oktatás előtt foglakozásokon vesznek részt, majd azokat a vezető oktató irányításával elemzik, értékelik. A megfigyeléshez és elemzéshez külön útmutatót kapnak. Félévenként 4 foglakozáson (elsősorban vezető oktatóik óráin) kell hospitálniuk. A hallgatók 2 foglalkozásról óraelemzést készítenek, amit főiskolai vezető tanáraiknak adnak be a félév végén. Oktatás: A hallgatók a félév során minimum 4 foglakozást tartanak. A félévi munkát vizsgafoglalkozás zárja.
Irodalom
  • Hunyadi Györgyné - M. Nádasi Mária: Pedagógiai tervezés. Comenius Kiadó, Pécs 2000.